Prawdziwy kolor zieleni

Malva Mayek

Choroby

Wśród czynników chorobotwórczych można wyróżnić czynniki:

 • nieinfekcyjne - objawiają się na dużym obszarze, przenoszone są z rośliny na roślinę. Wywołaną są przede wszystkim niewłaściwą pielęgnacją, nawożeniem, brakiem wody lub jej nadmiarem, brakiem światła, zbyt dużą wilgotnością powietrza, zanieczyszczeniem powietrza.
 • infekcyjne- nie tylko prowadzą do nieestetycznego wygładu roślin, ale powodują ich zamieranie. Obawy można zaobserwować na pędach, liściach, kwiatach, a także korzeniach. Czynniki wywołujące choroby roślin to: 
    *  wirusy i wiroidy
    *  fitoplazmy
    *  bakterie
    *  grzyby
    *  pasożytnicze rośliny nasienne
       - pasożyty obligatoryjne 
       - pasożyty fakultatywne
       - bezwzględne saprofity