Prawdziwy kolor zieleni

Malva Mayek

Nicienie

To długi i cienkie owady o obłym kształcie. Atakują one korzenie co prowadzi do więdnięcia, żółknięcia i zasychania liści i pędów. Do liści wnikają przez uszkodzoną skórę. W uprawie amatorskiej nie zwalcza się ich chemicznie. Należy usunąć zaschnięte liście i pędy i zaprzestać zraszania rośliny wodą.