Prawdziwy kolor zieleni

Malva Mayek

Roztocza

Roztocza należą do rzędu pajęczaków. To bardzo małe pająki możliwe do zobaczenia jedynie pod szkłem powiększającym. Część z nich żeruje wewnątrz roślin lub na liściach żywiąc się sokiem roślin, co w konsekwencji powoduje ich uszkodzenie: więdnięcie, zniekształcenie, skarłowacenie.